İÇİNDEKİLER

  • KIRIMIZI KORE GİNSENGİ
  • GÜMÜŞ İYONLARI
  • DENİZ FİTOPLANKTONLARI
  • SAPONİNLER
  • GLUCOSAMİNE
  • GERMEANYUM